Norsk Alpakkaregister (NAR)

Norges offisielle alpakkaregister

Alpakkaregisteret er et verktøy for de som dretter, eier og oppstaller alpakkaer.
Registeret gir innsikt i egne og andres alpakkaer, tilgang til stamtavler og annen informasjon om dyra.
Registeret gir næringen et viktig verktøy i arbeidet med å fremme alpakkaen, og å skape markeder i Norge.
I tillegg er alpakkaregisteret et svar på myndighetenes krav om oversikt og dyreflyt.

Mer informasjon om registeret, priser og innmeldingsskjemaer finnes på nettsiden til alpakkaforeningen.

NAR eies og driftes av Den Norske Alpakkaforening